Szkolenie Instruktorskie

Chcesz zostać instruktorem i szkolić operatorów/pilotów dronów?

Szkolenie instruktorskie do uzyskania uprawnienia dodatkowego INS, organizowanego przez UASA w Pruszczu Gdańskim, niedaleko Trójmiasta oraz zdanie egzaminu państwowego pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w postaci uruchomienia własnego ośrodka szkoleniowego lub znalezienie pracy w ośrodku szkoleniowym, szkolącym operatorów/pilotów dronów.
Szkolenie obejmuje cykl wykładów teoretycznych oraz szkolenie praktyczne. Drugim etapem szkolenia jest praktyka instruktorska w naszym ośrodku, której ukończenie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu państwowego na uprawnienie INS. Program szkolenia został opracowany przez specjalistów ośrodka, został zatwierdzony i uzyskał pozytywne rekomendacje ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Co ważne uprawnienie INS uprawnia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do uzyskania uprawnień UAVO dla tych uprawnień jakie instruktor posiada. Oznacza to, że przykładowo pilot posiadający jedynie uprawnienie VLOS do 5 kg może uzyskać uprawnienie INS, które umożliwi mu jednak prowadzenie szkolenia lotniczego wyłącznie dla kandydatów do uzyskania uprawnienia VLOS do 5kg. W przypadku innych uprawnień np. BVLOS do 25 kg, osoba która uzyska uprawnienie INS, będzie uprawniona do prowadzenia szkolenia lotniczego również w tym zakresie.

Jakie są wymagania dla osób chcących odbyć szkolenie instruktorskie (INS) UAVO?
Przede wszystkim należy ukończyć 18 lat i posiadać uprawnienie podstawowe UAVO czyli uprawnienie VLOS lub BVLOS. Przepisy nie przewidują innych wymogów w zakresie posiadanego wykształcenia lub ukończonych kursów. W większości wymogów powinienneś również posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie, chyba że posiadasz wyłącznie uprawnienia VLOS do 5 kg. Ostatnim wymogiem jakie kandydat do uzyskania uprawnienia instruktora (INS) UAVO musi spełnić jest złożenie oświadczenia o niezastosowaniu wobec niego przez sąd powszechny środka karnego dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Jaki będzie przebieg szkolenia instruktorskiego (INS) UAVO?


ETAP I Szkolenie teoretyczne i praktyczne
Zakres szkolenia teoretycznego
prawo lotnicze – 6 h;
szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa wykonywania lotów – 3 h;
człowiek – jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości
i ograniczenia – 4 h;
zasady wykonywania lotów – 4 h;
bezpieczeństwo wykonywania lotów – 4 h;
pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – 3 h;
pedagogika – 2 h;
metodyka i metodologia szkolenia – 2 h;
Podstawy przemówień publicznych i prezentacji – ćwiczenia i warsztaty – 3h;
U-SPACE – ogólne założenia – 1 h;
Zagadnienia związane z autonomizacją lotów BSP – 2 h;
Łącznie: 34 godziny szkoleniowe
Zakres szkolenia praktycznego
Szkolenie praktyczne obejmuje co najmniej 4 (INS VLOS) lub 6 (INS BVLOS) godzin ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego oraz co najmniej 10 (INS VLOS) lub 14 (INS BVLOS) godzin lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu. W ramach szkolenia praktycznego przerabiane są następujące zagadnienia:
Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługa naziemna,
łącznie z oceną jego zdatności do lotu
Przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą informacji meteorologicznych
Wykonywanie procedur pilotażowych standardowych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych
Łącznie: 14 lub 20 godzin szkolenia praktycznego
ETAP II Zdanie egzaminów wewnętrznych
Po ukończeniu szkolenia, ośrodek organizuje egzaminy wewnętrzne, których zaliczenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i przystąpieniu do egzaminów państwowych.

ETAP III Zdanie egzaminów państwowych
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów wewnętrznych, ośrodek organizuje egzamin państwowy, niezbędny do uzyskania uprawnienia instruktora (INS) UAVO i przystąpienia do nadzorowanej praktyki instruktorskiej.

ETAP IV Nadzorowana praktyka instruktorska
Jest to ostatni etap szkolenia. Polega on na przeprowadzeniu szkolenia pod okiem doświadczonego instruktora, dla 2 kandydatów chcących uzyskać uprawnienia podstawowe VLOS lub BVLOS.

Cennik

Podane ceny są cenami brutto

INS VLOS

10 000 zł
34h wykładów
14h szkolenia praktycznego

INS BVLOS

15 000 zł
34h wykładów
20h szkolenia praktycznego

INS VLOS Program Partnerski

5 000 zł
34h wykładów
14h szkolenia praktycznego

INS BVLOS Program Partnerski

10 000 zł
34h wykładów
20h szkolenia praktycznego

Do ceny szkolenia należy doliczyć kwotę 321 zł tytułem uiszczenia opłaty do Urzędu Lotnictwa Cywilnego za egzamin państwowy i wpis nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji.