Naloty Fotogrametryczne

Potrzebujesz sporządzić ortofotomapę?

W ramach usługi fotogrametrycznej, tworzymy ortofotomapę wraz z raportem. Czas trwania jest do indywidualnego ustalenia i jest uzależniony od pogody i dostępności stref przestrzeni powietrznej w miejscu jego wykonania. Przy opracowaniu ortofomap nasi specjaliści pracują w zależności od charakterystyki danego zadania na oprogramowaniach: ArcGIS, QGIS, ENVII, Agisoft Photoscan, Pix4D, Precission Mapper.
W przypadku, gdy interesuje Państwa wyższa rozdzielczość niż podana poniżej w tabeli, prosimy o kontakt z biurem w celu wyceny. W ramach nalotów fotogrametrycznych, jesteśmy w stanie wykonać także inspekcje w terenie. W zależności od terenu i rodzaju inspekcji tworzony jest raport z wykonanego procesu, wraz z załączonymi materiałami dodatkowymi (w zależności od zlecenia, zdjęcia, film, mapa, ortofotomapa) robimy inspekcje terenów zabudowanych (miast, osiedli, inwestycji infrastrukturalnych).

Cennik

Podane ceny są cenami brutto

1000 zł za hektar

  • Cena dotyczy obszaru do 10 ha

  • Przy dokładności do 5cm/px

800 zł za hektar

  • Cena dotyczy obszaru powyżej 10 ha

  • Przy dokładności do 5 cm/px

1300 zł za hektar

  • Cena dotyczy obszaru do 10 ha

  • Przy dokładności do 3cm/px

1000 zł za hektar

  • Cena dotyczy obszaru powyżej 10 ha

  • Przy dokładności do 3 cm/px

Jeśli interesuje Państwa pozyskanie danych z obszaru większego niż 50 ha prosimy o kontakt z biurem w celu indywidualnej wyceny.
W przypadku gdy miejsce zlecenia jest oddalone do 50 km od siedziby UASA sp. z o.o., nie pobieramy dodatkowej opłaty za dojazd. W innym przypadku, pobieramy opłatę w wysokości 1 zł/km przejechanego dystansu.