UAVO - Licencja na drona - BVLOS. Szkolenie do lotów poza zasięgiem wzroku - 10 dni

Potrzebujesz licencji do latania dronem? Ukończenie szkolenia BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight) organizowanego przez UASA w Cząstkowie, niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz zdanie egzaminu państwowego jest niezbędnym warunkiem dla wykonywania lotów dronem poza zasięgiem wzroku operatora i obserwatora w celach zarobkowych. Obejmuje ono cykl wykładów i treningów praktycznych, po odbyciu których będą Państwo nie tylko gotowi przystąpić do egzaminu państwowego na to uprawnienie, ale i do prowadzenia własnej działalności lotniczej. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Operatora Drona - potocznie nazywanego licencją na drona.

Oferta

Szkolenia teoretyczne

Szkolenie teoretyczne z latania dronem odbywa się w komfortowej atmosferze tworzonej dzięki przestronnej, klimatyzowanej sali wykładowej, wyposażonej we wszystko co niezbędne dla zdobywania przez Państwa wiedzy. Akademia oprócz sprzętu niezbędnego do prowadzenia wykładów takiego jak rzutnik multimedialny, tablice dydaktyczne etc. dysponuje szeroką gamą materiałów szkoleniowych pozostawionych do dyspozycji Państwa podczas szkolenia. 

O najwyższą jakość przekazywanej wiedzy zadbają wysokiej  klasy specjaliści – praktycy z dziedzin takich jak m.in. prawo lotnicze, meteorologia, nawigacja, struktura i podział przestrzeni powietrznej czy medycyna lotnicza. Nasza akademia oddaje do Państwa użytku, opracowane w przystępny sposób materiały szkoleniowe, zgodne z oficjalnym programem szkoleniowym opublikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które pomogą w ugruntowaniu informacji zdobytych podczas wykładów, również po zakończeniu kursu. 

Program BVLOS stanowi zespół tych samych zagadnień, ale w poszerzonym zakresie, dlatego szkolenie trwa aż 10 dni. Ponadto program został wzbogacony o takie zagadnienia jak analiza strefy lotów, zabezpieczenie strefy wykonywania lotów, sytuacje awaryjne - procedury postępowania oraz wykład poświęcony analizie dotychczasowych incydentów lotniczych oraz systemom zapobiegającym sytuacjom awaryjnym. Wiedza zdobyta w Akademii UASA pozwoli Państwu na przystąpienie do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego w naszym ośrodku szkoleniowym tuż po zakończeniu kursu, a tym samym zdobycie licencji na latanie dronem.


W zakres szkolenia teoretycznego BVLOS wchodzą następujące zagadnienia:

1) mechanika lotu dronem
2) elektronika, systemy sterowania i transmisji
3) zasady wykonywania lotów
4) bezpieczeństwo i sytuacje niebezpieczne 
5) człowiek jako pilot i operator UAV - możliwości i ograniczenia
6) medycyna lotnicza
7) prawo lotnicze
8) procedury operacyjne
9) wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
10) struktura i podział polskiej przestrzeni powietrznej
11) służby ruchu lotniczego i zarządzanie przestrzenią powietrzną
12) praktyczne przygotowanie do lotów dronem
13) zasady wykonywania lotów
14) bezpieczeństwo wykonywania lotów i odpowiedzialność operatora 
15) sytuacje i procedury awaryjne


Szkolenie praktyczne:

Szkolenie praktyczne BVLOS w akademii UASA przeprowadzane jest w specjalnie wyznaczonej strefie o powierzchni niespełna 20 kilometrów kwadratowych. Cały ten obszar przestrzeni powietrznej znajduje się w przeważającej części nad niezamieszkałym terenem - lasów, pól, łąk i jezior. To piękne miejsce jest otoczone malowniczymi krajobrazami. Właśnie w takich warunkach UASA oferuje Państwu nie tylko przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale również rozwinięcie Państwa umiejętności na takim poziomie, aby wykonywane przez Państwa operacje lotnicze były w pełni bezpieczne i zgodne z obowiązującym prawem. Dla realizacji tego celu oddajemy do Państwa użytku wysokiej klasy symulatory lotu, które posiadają odpowiednie dla tego typu szkolenia tryby lotu.

Szkolenie praktyczne BVLOS dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, także osoba początkująca, a nawet niemająca dotąd styczności z pilotowaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych jest w stanie z powodzeniem ukończyć szkolenie BVLOS bez uprzednio ukończonego szkolenia VLOS, gdyż w tym pierwszym zawarto część poświęconą lotom w zasięgu wzroku. Może być zatem traktowane jako swoiste rozszerzenie dla szkolenia VLOS, jak również początek zdobywania kwalifikacji.

Sprzęt latający, którym będą mieli Państwo przyjemność latać, to jedne z najnowszych modeli dostępnych na rynku. Te same drony będą do Państwa dyspozycji również podczas egzaminu państwowego w Ośrodku UASA w Cząstkowie, niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Prosimy o kontakt z biurem w celu uzyskania informacji na temat aktualnie obowiązującej oferty!


Dane kontaktowe

UASA Sp. z o.o.
  ul. Krzywoustego 6,
      83-000 Pruszcz Gdański


tel.:   733-525-100
 mail: biuro@uasa.eu


Formularz